Doradztwo

Czy dotyczy to Twojej organizacji?

Konkurencja reaguje szybciej od Was?
W Twojej organizacji występuje paraliż decyzyjny?
Najmniejsza zmiana w organizacji przypomina skręt Titanica?
Boisz się braku zaangażowania wśród pracowników?
Realizacja projektu to minimum pół roku?
W Twojej organizacji sukcesy się „ponosi”?
Wprowadziłeś zwinność w organizacji, nic to nie zmieniło?
Więcej otwartych projektów w organizacji niż zatrudnionych osób?

Znamy te problemy i możemy Ci pomóc.

0
organizacji
0
godzin
0
rebelsów

SCRUM MASTERZY 2.0

Mentoring, coaching Scrum Masterów.
Warsztaty z facylitacji i zarządzania spotkaniami.
Użycie metryk i empiryzmu do rozwoju zespołów.
Nastawienie na działanie zamiast krytykanctwa.

PRODUCT OWNERZY 2.0

Wykorzystanie metryk biznesowych.
Udzielania informacji zwrotnej zespołom.
Budowanie Product Backlogu i roadmapowanie.
Zarządzanie interesariuszami.
Budowanie wartościowej relacji z zespołem.

ZESPOŁY DEWELOPERSKIE 2.0

Obserwacja i szkolenie zespołów.
Rozwój samoorganizacji w zespołach.
Interwencje w zespołach wymagających poprawy.

ORGANIZACJA W ZMIANIE

Wsparcie zarządów i CTO w budowaniu planu uzwinniania.
Zapewnianie struktury na spotkaniach, zwinność w zarządzaniu zmianą.
Skalowanie Scrum (Nexus).
Narzędzia zarządzania procesami (Lean/Kanban).

WALKA Z DŁUGIEM TECHNICZNYM

Budowanie podziału produktu, by nie blokował zwinności.
Planowanie i przeprowadzanie procesów spłaty długu technologicznego.
Budowa rozwiązań na styku zwinności i technologii.
Transformacja admnistratorów w devopsów.

OD MANAGEMENTU DO PRZYWÓDZTWA

Praca z managerami, by odnaleźli się w zwinnym środowisku.
Warsztaty z managerami, budowanie zachowań empirycznego zarządzania.
Budowanie współpracy zespołów managerskich.

CO JUŻ ZROBILIŚMY

O połowę mniej błędów każdego dnia na produkcji.

Wyeliminowaliśmy potrzebę pracy w nadgodzinach.

Pokazaliśmy, że Scrum może działać w tworzeniu gier.

Wsparliśmy bank w procesie transformacji.

Pozkazaliśmy możliwe kierunki zmian organizacjom w trudnej sytuacji.

Organizujemy Scrumvival żebyś zobaczył perspektywę praktyków.

Przeprowadziliśmy duży proces szkoleniowy w zmieniającym się banku.

Wspieramy, pokazując konsekwencje na bazie naszej wiedzy i doświadczenia.